Ekim 18

Etiketler

Video: Sekülerizm


David M. Beadle yapımı bir kısa film. Robert G. Ingersoll bu makaleyi 1887 yılında yazdı, içerdiği mesaj 127 yıl önce olduğu gibi bugün de önemli.. Çeviren: Okanferrum, Alt yazılandıran: idontneedagod

Original video by:

Secular Human Century
http://www.youtube.com/user/SecularHumanCentury

Alt yazılar
SECULARISM.

SEVERAL people have asked me the meaning of this term.
Secularism is the religion of humanity; it embraces the
affairs of this world; it is interested in everything that touches
the welfare of a sentient being; it advocates attention to the
particular planet in which we happen to live; it means that each
individual counts for something; it is a declaration of
intellectual independence; it means that the pew is superior to the
pulpit, that those who bear the burdens shall have the profits and
that they who fill the purse shall hold the strings. It is a
protest against theological oppression, against ecclesiastical
tyranny, against being the serf, subject or slave of any phantom,
or of the priest of any phantom. It is a protest against wasting
this life for the sake of one that we know not of. It proposes to
let the gods take care of themselves. It is another name for common
sense; that is to say, the adaptation of means to such ends as are
desired and understood.

Secularism believes in building a home here, in this world. It
trusts to individual effort, to energy, to intelligence, to
observation and experience rather than to the unknown and the
supernatural. It desires to be happy on this side of the grave.

Secularism means food and fireside, roof and raiment,
reasonable work and reasonable leisure, the cultivation of the
tastes, the acquisition of knowledge, the enjoyment of the arts,
and it promises for the human race comfort, independence,
intelligence, and above all liberty. It means the abolition of
sectarian feuds, of theological hatreds. It means the cultivation
of friendship and intellectual hospitality. It means the living for
ourselves and each other; for the present instead of the past, for
this world rather than for another.

It means the right to express
your thought in spite of popes, priests, and gods. It means that
impudent idleness shall no longer live upon the labor of honest
men. It means the destruction of the business of those who trade in
fear. It proposes to give serenity and content to the human soul.
It will put out the fires of eternal pain. It is striving to do
away with violence and vice, with ignorance, poverty and disease.
It lives for the ever present to-day, and the ever coming to-
morrow. It does not believe in praying and receiving, but in
earning and deserving. It regards work as worship, labor as prayer,
and wisdom as the savior of mankind. It says to every human being,
Take care of yourself so that you may be able to help others; adorn
your life with the gems called good deeds; illumine your path with
the sunlight called friendship and love.
Secularism is a religion, a religion that is understood. It
has no mysteries, no mumblings, no priests, no ceremonies, no
falsehoods, no miracles, and no persecutions. It considers the
lilies of the field, and takes thought for the morrow. It says to
the whole world, Work that you may eat, drink, and be clothed; work
that you may enjoy; work that you may not want; work that you may
give and never need.

Sekülerizm

Birkaç kişi bana bu terimin anlamını sormuştu.

Sekülerizm insanlığın dinidir; dünya işlerini kucaklar; yüce duygular hazinesinin kapsamındaki her şeyle ilgilenir; yaşamak için varolduğumuz belirli bir gezegene yönelik dikkati savunur; her bireyin kendi varlığıdan dolayı sayılmasıdır; entelektüel bağımsızlığın beyannamesidir; cemaatin bulunduğu yeri vaiz kürsüsüne yeğ tutar ki yükü omuzlarında taşıyanlar da kazabilsinler ve cebini şişirenler de emek sarf etmeye mecbur olsunlar. Teolojik baskıya, kilise tiranlığına, her hangi bir hayalin serfi, tebaası ve ya kulu olmaya ya da bu hayalin ruhbanı olmaya karşı bir başkaldırıdır. Bu hayatın bilmediğimiz bir hayat uğuruna heba edilmesine karşı bir protestodur. Tanrıların kendi başlarının çaresine bakmasına izin verilmesini salık verir. Kamuoyunun diğer adıdır, uzun lafın kısası arzulanarak ve anlaşılarak hayat bulan tüm kasıtların bir uyumudur.
Sekülerizm burada bir ev inşa etmeye inanır, bu dünyada. Bilinmeyenden ve metafizikten öte kişisel çabaya, enerjiye, zekaya, gözlem ve deneye itimat eder. Mezarın bu tarafında mutlu olmayı arzular.

Sekülerizm yemek ve sıcaklıkır, ev ve elbise, makul çalışma ve makul maaştır, tatların üretimidir, bilginin aklanmasıdır, sanattan alınan hazdır ve insan nesli için rahatlık, bağımsızlık, bilgi ve tüm bunların üstünde özgürlük vaat eder. Dini nefretin bağnaz kavgalarının yürürlükten kaldırılmasıdır. Dostluğun ve entelektüel konukseverliğin husule gelmesidir. Kendimiz ve diğerleri için, geçmişin yerine bugün için, diğeri yerine bu dünya için yaşamaktır.

O, papaların, rahiplerin ve tanrıların düşünceleri yerine kendi düşüncenizi ifade etme hakkıdır. Küstah avareliğin dürüst insanların emeği üzerinde daha fazla yaşamayacağıdır. Korku tacirliği yapanların işlerinin yıkımıdır. İnsan ruhuna dinginlik ve doyum vermeyi vaat eder. Sonsuz ızdırabın (cehennemin) ateşini söndürecektir. Şiddete, ahlaksızlığa, cehalete yoksulluğa ve illete karşı mücadele etmektedir. Hal-i hazırdaki bugün ve müstakbel yarın için yaşıyor. Duaya ve vahiye değil, kazanma ve hak etmeye iman eder. Çalışmayı ibadet, emeği dua ve bilgeliği insan neslinin kurtarıcısı olarak sayar. Her insana “Kendinize dikkat edin ki diğerlerine yardımcı olabilin; hayatınızı iyi davranış denilen mücevherlerle süsleyin; yolunuzu dostluk ve sevgi denilen günışığıyla aydınlatın” öğüdünü verir.
Sekülerizm bir dindir, idrak edilebilinen bir dindir. Efsaneleri, mırıltıları, rahipleri, tapınımları, yanlışlıkları, mucizeleri ve zulümleri yoktur. Vadideki zambakları aklından geçirir ve yarın için fikri ele alır. Tüm dünyaya şöyle seslenir: Çalış ki karnın doyabilsin, içebilesin ve giyinebilesin; çalış ki eğlenebilesin, çalış ki istemeyebilesin, çalış ki verebilesin ve asla ihtiyaç duymazsın.

 

Reklamlar