Ekim 14

Amerika’da dinsizler artıyor


Son anketlere göre Amerikalıların yüzde 20’si kendisini agnostik veya ateist olarak tanımlıyor. Beş yıl önce, kendini herhangi bir dinle özdeşleştirmeyen Amerikalıların oranı yüzde 15 civarındaydı. Araştırmacılar, dinsizliğin 30 yaşın altındaki Amerikalılar arasında daha da yaygın olduğunu vurguluyor.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Başkanı Barack Obama ve Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney arasındaki başkanlık kampanyalarını da etkileyebilir.

Çalışmaya göre, Demokrat olduğunu söyleyen kayıtlı seçmenlerin yüzde 25’i dini inancının olmadığını belirtiyor. Beş yıl önce bu oran yüzde 17’diydi. Kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan seçmenler arasında bir dine bağlı olmadığını söyleyenlerin oranı da beş yıl öncesine göre artarak yüzde 9’dan yüzde 11’e yükseldi.

Dinsizlerin oranındaki bu kayda değer artışa rağmen, bunların hepsinin tam anlamıyla tanrısız olduğu söylenemez. Araştırmacılar, dini bağlılığı olmayanlar arasında, her gün dua eden ve Tanrıya inananların da olduğunu belirtiyor. Bu kişiler kendilerini “dindar değil ruhani” olarak tanımlıyor.

Uzmanlar, kuruluşundan beri dine bağlılığıyla bilinen Amerika’da, inançsızların oranındaki bu artışı kuşak değişikliğine bağlıyor.

Voice of America – 09.10.2012

Agnostik

Reklamlar