Ekim 12

Nefret Suçları ve İfade Özgürlüğü


%99’unun müslüman olduğu söylenen bir toplumda islama karşı nefret suçu işlenebileceğini iddia etmek saçma zaten. Dinlerini eleştiri üstü tutmak için bu kavramı istismar ediyorlar. Nefret etmenin kendisini suç gibi gösteriyorlar. Oysa inanmayan herkesi cehennemde yakmayı salık veren bir dinin kendisi nefret doludur en başta. Suç olsaydı, en büyüğü yine islamda olurdu. Doğruya doğru!

Nefret etmek suç değildir. Bu nefretin ifadesi ise ancak hedef alınan kesimi fiziksel olarak mağdur etme olasılığı varsa suçtur. Bunun için azınlık olmak gerekirHedef alınan bir insan topluluğu değil de inanç gibi soyut şeyler ise, bu durumda hiçbir ifade suç olamaz.

%99’unun müslüman olduğu söylenen bir toplumda islama karşı nefret suçu işlenebileceğini iddia etmek saçma zatenDinlerini eleştiri üstü tutmak için bu kavramı istismar ediyorlar. Nefret etmenin kendisini suç gibi gösteriyorlarOysa inanmayan herkesi cehennemde yakmayı salık veren bir dinin kendisi nefret doludur en başta. Suç olsaydı, en büyüğü yine islamda olurdu. Doğruya doğru!
Öte yandan, müslümanlara laf etmekle inanca laf etmek farklıdır.
1400 sene önce yaşamış bir adam hakkında istediğimiz gibi konuşuruz.
İslam inancı hakkında da istediğimiz gibi konuşuruz.
Müslümanların çoğunluk olduğu bir toplumda müslümanlar hakkında da istediğimiz gibi konuşuruz.
Ancak müslümanların azınlık olduğu ve onlara dönük nefret ifadelerinin saldırıya yol açabildiği bir ülkede, işte ancak o zaman bu bir nefret suçu olur. Ama o ülkede müslümanlar hedef gösterilmeden islam hedef alınmışsa bu yine suç olmaz.
Burada iki temel ayrım var; 
1- İnanç değil inanç grubu hedef alınacak, 
2- Hedef alınan inanç grubu saldırıya ve korkuya maruz kalabilir durumda olacak(yani güçsüz ve azınlıkta olacak). 

Çünkü burada suç olan kısım, nefret etmek veya nefretini ifade etmek değil, nefret söylemini yönelttiğin insanların bundan ötürü mağdur edilebilir pozisyonda olmasıdır. Ancak böyle bir durum varsa nefret söylemi ifade özgürlüğü kapsamından çıkar ve suç olur. Ama bence bu ”suç” da yasalar karşısında değil toplum vicdanında cezalandırılmalıdır. Kınanmalıdır yani. Fakat toplum vicdanı bu tür kınamaları yapacak denli duyarlı hale gelene kadar yasalardan destek almakta sakınca yok.
İslamdan nefret etmek veya müslümanlardan nefret etmek ve bunu söylemek, eğer müslüman çoğunluklu bir ülkedeysek asla nefret suçu kapsamında değildir. Ama buna mukabil, müslümanlar ayaklanıp insanları öldürmeye başlarsa, işte bu noktada kendileri -peygamberlerine laf eden herkese karşı- nefret suçu işlemiş olurlar. Örneğin, Libya’daki ”protesto”larda öldürülen Amerikalılar sırf gayrı müslim oldukları için hedef alınmış ve öldürülmüşlerdir. Bu bir nefret suçudur. Kıytırık bir filmde soyut bir inanca dönük söylem ise nefret suçu değil ifade özgürlüğü kapsamındadır. Çünkü nefret suçu ancak insanlara karşı işlenebilir, soyut inançlara karşı işlenemez. ”Bilmem kimin hatırasına sövdü, çok pis tahrik oldum; hadi bunu hapse atın!” diye mazeret olamaz.

Bir suç ancak gerçek kişilere karşı işlenebilir. Çoktan ölmüş gitmiş kişilere veya meleklere, Adem ve Havva’ya, Allah’a sövmekle suç olmaz. Günah olur en fazla! Günahın cezası da manevidir. Yasalara yansırsa şeriat gelmiş demektir.

Bizim ülkede insanların şiddete hedef gösterilebildiği nefret suçları işlenmiyor mu peki? İşleniyor! Ama bunun failleri arasında dinciler başı çekiyor. Mağdurları ise ateistler, Aleviler, hıristiyanlar, Yahudiler, eşcinseller ve kadınlar oluyor.

Fırat Bayram

Radikal

Reklamlar