Ekim 11

20 Ekim 2012, Taksim, Saat 16: Zazaların dil ve kültürel hakları için yürüyüş


Yok olmayla karşı karşıya olan dilimizi, yok olmaktan kurtarmak ahlaki, insani, tarihi bir sorumluluktur. Bu tehlikeyi UNESCO gibi saygın uluslararası kurum da görmüştür. Yok oluşu engellemek sadece Zazalar’ın değil, insanı düşünen herkesin görevidir. Bu görevi üstlenmeyip seyirci kalanlar, yok olma sürecine katkı sunanlar kadar, suçludur.

Bu güne kadar devlet, Zazaca’nın yok olması için elinden geleni yapmıştır. Başarıya ulaşamamaların tek nedeni, Zaza Halkı’nın direncidir. Son dönemlerde bu konuda bazı iyileştirme çabaları olmuşsa da bunları yeterli görmek mümkün değildir.

Kimi çevrelere göre Zazaca Kürtçenin lehçesi, kimi çevrelere göre ise Türkçenin lehçesidir. Siyaseten ileri sürülen bu görüşlerin, bilimsel hiç bir değeri yoktur. Oysa İrani dillerin bilim dalı olan İranoloji’ye göre Zazaca, başlı başına bir dildir. Bundan zerre kadar kuşkumuz bulunmamaktadır.

Uzun yıllar içinde birikmiş sorunlarımız var. Halkımıza, dostlarımıza, bizimle birlikte yaşayan Türklere, Kürtlere, herkese öne çıkan acil taleplerimizi kamuoyu önünde dile getirmek istiyoruz.

O taleplerimiz şunlardır:

1. Devlet, Zazaca dilin korunması ve geliştirilmesi için her türlü önlemi almalıdır. Zaza yoğunluklu yerlerde ana dilde eğitim, ‘olmazsa olmaz’ bir hak olarak sağlanmalıdır.

2. Zaza halkına, kendi dilini ve kültürünü koruması, geliştirmesi, geleceğe taşıması için TRT’nin ekonomik ve teknik olanakları içinde, yalnızca Zazaca yayın yapacak bir radyo-televizyon kanalı verilmelidir.

3. Genel bütçeden yeterince pay ayrılarak Zaza kurumlarının dil ve kültür temelli çalışmalarına destek verilmelidir.

4. Zaza halkının inanç perspektifinde Sünni İslam İnancı’nın yanı sıra, önemli oranda Alevi İnancı vardır. Bu durumda, Alevi halkımızın ve bu topraklar üzerindeki bütün inanç gruplarının inançlarını özgürce, kendi ibadethanelerinde, kendi dillerinde yaşayabilmeleri sağlanmalı, güvence altına alınmalıdır. Bunun için gerekiyorsa, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işlevine son verilmeli, olmuyorsa, bu kuruma, tüm inançları kucaklayan, hepsine eşit mesafede duran bir boyut getirilmelidir.

5. Düşünce, inanç ve yaşam özgürlüğü anayasal güvence altına alınmalıdır. Ülkenin kaynaklarından bütün dil ve inanç grupları eşit derecede yararlandırılmalıdır.

6. Bireysel, etnik, kültürel ve inançsal farklılıkların hak ve özgürlüklerini temel alacak yeni ve tam demokratik bir anayasa en kısa zamanda çıkarılmalı, hayata geçirilmelidir.

7. Otuz yıla yakın bir zamandır Zaza ve Kürt halklarının yoğunlukla yaşadığı bölgelerinde süren çatışma ortamı sonlandırılmalı, yaşam hakkımızı, maddi ve manevi zenginliklerimizi tehdit eden, doğamızı tahrip eden savaşa derhal son verilmelidir.

YAṢASIN ZAZA HALKININ DEMOKRASİ MÜCADELESİ!

ZONÉ XO ZAZAKİ RÉ WAYİR VECİME!

XO NAS BIKE KE, ŞAR Kİ TO NAS BIKERO!

ZONÉ MA İTİQATÉ MAO!

YER: TÜNEL’DE BULUŞULUP, TAKSİM’E YÜRÜNECEK

TARİH: 20 EKİM 2012

SAAT: 16:00

BÜTÜN HALKIMIZI VE DOSTLARIMIZI BEKLİYORUZ…

— mit Guler Metin, Viva Zazaistan, Seher Akaltun und Haydar Sahin.

Roca 20.10.2012 de Zazay gani vengê xo berz kerê, heqanê xo zıwan u kamiya xo rê bıwazê. Zazay kesi inkar nêkenê, kes ki Zazayan u Zazaki inkar mekero. Serê na dınya de ma ki estime!

Zaza Diline hakettiği statünün verilmesi, Zaza kimliğinin tanınması, tüm dillere ve inançlara eşitlik amacıyla 20 Ekim Zaza Yürüyüşüne davet.

Reklamlar