Ekim 02

“Din esas olarak ölümden sonrasına anlam kazandırır” diyenlerin oranı


Türk toplumu, Avrupa’nın ve dünyanın en dindar toplumlarından biri. Dinin toplum yaşamındaki yeri en üst düzeylerde.
Dinin esas olarak bu dünyaya değil, ölümden sonraki dünyaya anlam kazandırdığını düşünenlerin oranı yüzde 76.
Dinin özünün kurallara uymak olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 64. Milliyet