Ağustos 18

Araştırma: ‘Türkiye imam-hatiplere rağbet göstermiyor’


Türkiye Komünist Partisi Eğitim Alanı Komitesi tarafından yapılan bir araştırma, medyada lanse edilenn aksine, Türkiye’de imam-hatiplere bir “akın” olmadığını gösterdi. Komite, “Şimdi gerçeklerin arkasında durma zamanıdır” dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Eğitim Alanı Komitesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“TKP Eğitim Alanı Komitesi olarak, geçtiğimiz hafta yaptığımız taramanın sonuçları Türkiye’nin İmam Hatip degil OKUL istediğini gösteriyor. Metnin sonunda ayrıntılarına yer verdiğimiz altı ili kapsayan tarama, İmam Hatip Ortaokullarına iddia edilen talebin olmadığını göstermektedir.

İmam Hatip Ortaokulları’na kayıtların son günü olan 17 Ağustos’a kadar yaptığımız kısa bir araştırma, hükümetin, İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneklerinin ve gerici medyanın söylediklerinin aksine işaret ediyor: İmam Hatip Ortaokulları’na rağbet az.

4+4+4 ile birlikte ülke genelinde 700 civarında İmam Hatip Ortaokulu açılmış ve bu sırada mevcut bazı okullar İmam Hatip Ortaokulu’na çevrilmiştir. Pek çok ilimizde bu gelişmeye karşı başlatılmış imza kampanyaları vardır, kapatılan okulları halk geri istemektedir, İHO’ların açıldığı semtlerde öğrenci velilerinin katıldığı eylemler yapılmaktadır. Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı bu durum karşısında İHO’ların halkın talebi olduğunu ve öğrenci başvurusu olduğu sürece bu okulların açılmaya devam edileceği açıklamasını yapmış, öte yandan başvuru sayısı, İHO talepleri gibi konularda herhangi bir somut veri açıklanmamıştır. İmam Hatip Lisesi mezunlarının muhtelif dernekleri, “işlerin çok iyi gittiği, vatandaşın imam hatip okullarına akın ettiği” görüntüsü veren açıklamalar yapmış ama bunlar da sayı vermekten kaçınmıştır.

Bizim yaptığımız araştırma bu konuda bir şeffaflık sağlamaktan uzak duran Bakanlığın “sakladığı” gerçekleri ortaya çıkarmıştır. Ülkenin çeşitli kentlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ni ve İmam Hatip Ortaokulları’nı arayarak kayıtlı öğrenci sayısını öğrenmeye çalıştık. Bunu yaparken zaman zaman “öğrenci velisi” olduğumuz izlenimini vererek sorular sorduk. Elde ettiğimiz sonuçları aşağıda paylaşıyoruz. Görüleceği gibi, İmam Hatip Ortaokulları’na söylenen rağbet yok!

Telefonla görüşerek bilgi aldığımız görevlilerin (okul idarecilerinin) tavrı da manidar. Okulları arayan arkadaşlarımıza okula kaydı teşvik etmek üzere, “mutlaka yardımcı oluruz”, “kimseyi açıkta bırakmayız”, “her türlü desteği sağlayacağız”, “ben her kayıt yaptıran veliden en az bir öğrenci daha istiyorum” gibi cevaplar verilmiştir.

Esasen, toplumu dinselleştirme operasyonunun önemli bir unsuru olan İHO’lara verilen teşvikler çoktan kamuoyuna mal olmuş durumdadır. Bu okullara kayıt yaptıran öğrencilere ücretsiz öğrenci servisleri, ücretsiz yemek, giyecek vaat edilmiştir. Bunu yapan da doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilileri, İlçe MEB Müdürlükleridir. Eğitimin paralılaştırılmasında büyük oranda amacına ulaşan AKP hükümeti, parasız eğitim hakkını bu şekilde sadaka gibi dağıtmakta ve karşılığında ‘İHO’ya halk talebi var’ kandırmacasını oynayabilmektedir.

Öte yandan sonuç İmam Hatip sevdalıları için bir hezimettir. Kimi öğrencileri okullarından ederek, eski okullarını kapatarak açılmış olan İmam Hatip Ortaokulları’nda sınıflar boş kalmıştır.

17 Ağustos itibariyle İHO kayıtları resmi olarak son bulmuştur. Şimdi “veliler yetişemedi, yoğun talepten dolayı sıkıntılar ortaya çıktı” gibi sözlerle kayıt süresinin uzatılması muhtemeldir. Bu ‘ek’ sürede veliler üzerinde her türlü yoldan baskı yapılarak kayıt sayısının artması için çalışacakları aşikar.

Uyarıyoruz ve talep ediyoruz:

17 Ağustos’ta tamamlanan İHO kayıtlarının uzatılması, öğrenci velilerine kayıt için baskı yapılması gibi yollara sapmaya kimse kalkışmamalıdır. Cami imamlarının MEB’in görevlendirdiği kayıt memuru gibi çalıştığı manzaralar, utanç tarihimizde yerini almıştır. Daha fazlasına halkımızın tahammülü yoktur.

Milli Eğitim Bakanlığı, İHO’lara kayıt yaptıran öğrenci sayısını derhal açıklamalıdır. Açıklanan bilgilerin denetimi için eğitim örgütlerinin katılımıyla bağımsız kurullar oluşturulmalı ve daha önce yapılan yönlendirici yanlış propaganda için yazılı olarak özür dilenmelidir.

İHO’lara dönük kayırmacı tutum derhal terk edilmelidir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nce vaat edilen “ücretsiz servis” gibi imkanlar, tüm okullar ve öğrencilere temel bir hak olarak sunulmalıdır.

AKP hükümeti, halkımıza yalan söylemeyi bırakarak şunu kabul etmelidir: Eğitimin dinselleştirilmesine dönük atılan adımlar kabul görmemiştir. Yasanın özünü oluşturan “dinselleştirme” laik olduğu söylenen Cumhuriyet’in Anayasa Mahkemesi’nden değil ama “islami bir yönetimi tercih ettiği” iddia edilen halkın iradesinden geri dönmektedir. Halkımız eğitimin dinselleştirilmesini reddetmektedir.

Ancak İHO’ları kapatmayı AKP’den ve onun Bakanından bekleyemeyiz. İş bize düşüyor. Hükümetin “dindar nesiller yetiştireceğiz”, “imam hatipleri halkın gözbebeği yapacağız” diyerek İHO’lara dönüştürdüğü mevcut okullarından edilen onbinlerce çocuğun velisine, bu okullarda öğretmenlik yapan eğitim emekçilerine ve toplumun geleceğinden kaygı duyan konuya duyarlı bütün yurttaşlara büyük iş düşüyor.

Hakkımızı almak zorundayız! Kapatılan okullarımızı geri almak, eğitim sisteminin içine bir dinamit gibi konulan İmam Hatip Ortaokulları’nı devreden çıkarmak zorundayız.

Yalnız olmadığımız, azınlıkta olmadığımız görülmektedir. Şimdi gerçeklerin arkasında durma zamanıdır.

Altı ilden İHO kayıt bilgileri

Ankara
Ankara’da Beypazarı’nda açılan İmam Hatip Ortaokuluna 16 Ağustos Perşembe günü itibariyle sadece 27 kayıt gerçekleşmiştir. Bilgiyi veren kişinin bir notu “bu sene sonraki seneler için reklam yapmak amacıyla fazla öğrenci alınmayacağı” (!) şeklindedir. Çamlıdere’de açılan İHO’da sadece 10 kayıt yapılırken, toplamda 20 kayıt beklendiği ifade edilmiştir. Bala’da açılan İHO’ya ise sadece 4 kayıt yaptırıldığı kaydedilirken, Çankaya’da bulunan Hasan Özbay İHO’ya 15-20 civarında kayıt olduğu öğrenilmiştir.

Ankara’da görece yüksek kayıt olan yerlerden birisi yaklaşık 130 kayıtla Etimesgut’taki Dumlupınar İHO olmuştur. Büyük beklentilerin olduğu Sincan İHO’da ise 400 kontenjan açılırken, 190 civarında kayıt olmuştur. Kalecik’te açılan İHO’ya ise şu ana kadar sadece 6 kayıt yapılmıştır ve bilgi alınan kişi panik halinde, “gelin hemen kayıt yaptırın, 10 kişi olmazsa açılmaz” ifadelerini kullanmıştır. Nallıhan’daki Dumlupınar İHO’da da benzer bir panik havasının hakim olduğu görülürken, şu ana kadar yaklaşık 15 başvuru olduğu, Kaymakam dahil herkesin destek olduğu, taşımacılık konusunda da öğrencilere destek sunulacağı okulu arayan arkadaşımıza söylenmiştir.

İstanbul
14 Ağustos tarihinde edinilen bilgiye göre Beşiktaş’ta açılan Mahmut Erseven İHO’da kayıt sayısı 16’da kalırken, Bakırköy’de açılan İbni Sina İHO’ya aynı gün kayıt sayısı 10’dur. Büyükçekmece’de birçok İHO açan AKP burada da istediğini bulamamıştır. Batıköy Memurdan Armağan İHO’da 15-20 kişilik başvuru alınırken, okulun bu durumda açılamayabileceği okulu arayan arkadaşımıza bildirilmiştir. Aynı günlerde Kamiloba Beyazlar İHO’ya sadece 4-5 öğrenci kayıt yaptırırken, Büyükçekmece İHO’da da kayıt sayısı 17’dir. İstanbul’da rağbet gören İHO’lardan birinin yaklaşık 160 kayıtla Bayrampaşa Mobil İHO olduğu görülmektedir. Kayıtların son günü yine bazı okulları bir veli olarak arayan arkadaşlarımız arkadaşlarımıza, kimi okullardan “dilekçenizi verin ona göre bilgi veririz” cevabı verilirken, bazı okulların yetkilileri kayıtların uzatılacağını, okula gelinirse ayrıntıların görüşülebileceğini söylemiştir.

17 Ağustos Cuma günü Bağcılar’daki Hasan Kağnıcı İHO’da kontenjanın dolduğu bilgisi verilirken, Silivri’de açılan İMKB İHO’da sadece 20 öğrencinin kayıtlı olduğu, aynı ilçedeki Gazi İHO’da ise 70 kişilik kayıt olduğu ifade edilmiştir.

Adana
İHO’ların Adana’da da beklenenin altında başvuru aldığı görülmektedir. 16 Ağustos günü itibariyle Merkez ilçelerde bulunan Fazilet Kibritoğlu İHO’da 90, İnkılap İHO’da 30, Necdet Kahraman İHO’da 60, 23 Nisan İHO’da 30, İbrahim Atalı İHO’da 45 civarı kayıt olduğu görülmektedir. Bu sayılar Adana’nın yoksul semtlerindeki İlköğretim Okulları’nın bir şubesindeki öğrenci sayısına denk düşmektektedir.

Gaziantep 
Gaziantep’te Şehitkamil’de açılan Ömer Seyfettin İHO’da 16 Ağustos günü itibariyle 180 kişilik kontenjanın sadece 60’ı dolmuştur. Vali Aksu İHO’da 30-35 kişilik 3 sınıf açılması planlanırken, henüz sadece bir sınıfın dolduğu belirtilmiştir.

Manisa
Manisa’da da tablo AKP açısından çok içaçıcı değildir. Manisa’da İHO’ların genel olarak lise bünyesinde açıldığı görülürken, kayıtlarda beklenilen sayılar karşılanamamıştır. Örneğin 16 Ağustos günü itibariyle Merkez’de 90 kişilik kontenjan açılırken bunun 50 kişisi doldurulabilmiş, İmam Hatip Ortaokulu için Akhisar’da 10 kişi, Alaşehir’de 19 kişi, Demirci’de 24 kişi, Kula’da 16 kişi, Sarıgöl’de 25 kişi kayıt yaptırmıştır. Salihli’de imam hatip ortaokulu için açılan 60 kişilik kontenjana 35 kişi başvurmuş, Turgutlu’da bu sayı yaklaşık 70 kişi olmuştur.

Çorum
Çorum ilinde İHO kayıtlarında Merkez ilçe dışında istenilen hedeften uzak kalındığı görülmüştür. Türkiyem İHO’da, 150 kontenjanın 17 Ağustos günü itibariyle 145’i dolarken, Yıldırım Beyazıt, Toprak Sanayi ve Danişment Gazi İHO’larda kontenjanların dolduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan Bayat İHO’da 30, Mecitözü’nde 28, İskilip’te ise beklenenin oldukça altında olan 55 kişinin İHO’ya kayıt yaptırdığı kaydedilmiştir. Bu ilde Osmancık’ta açılan İHO’da 55, Sungurlu İHO’da 45-50, Uğurludap İHO’da ise 60 kayıtın yaptığı kaydedilmiştir.

Kısa bir zaman aralığında yaptığımız bu örnekleyici çalışma, AKP hükümetinin İHO hezimetini göstermeye yetmektedir.

Orta okullarda sınıfları tıka basa doldurup, İmam Hatip Ortaokulları’nda şişirme sayılarla din eğitimi vermenin ağır sorumluluğunu Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine hatırlatırlatırız.”

(soL – Haber Merkezi)

Reklamlar