Ağustos 15

Almanya’da Müslümanlara hak eşitliği


Hamburg Eyaleti’nde İslamî cemaatlere diğer dini topluluklarla eşit statü getirecek olan “Hak Eşitliği Anlaşması” müzakereleri tamamlandı. Anlaşmanın Belediye Meclisi’nin onayından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hamburg, Almanya ’da eyalet olarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Hamburg’ta “Hak Eşitliği Anlaşması” konusunda yaklaşık beş yıldır Alevi ve Müslüman dernekleri ile yürütülen müzakereler tamamlandı. Sosyal Demokrat Partili Hamburg Senato ve Belediye Başkanı Olaf Scholz, bunun entegrasyon politikaları açısından büyük bir adım olduğunu söyledi.

MÜSLÜMANLARA EŞİTLİK STATÜSÜ
Almanya ‘da ilk kez Hamburg eyaletinde Müslümanlarla bir “Hak Eşitliği Antlaşması” imzalanacak. Antlaşmayla Müslümanlar da hukukî açıdan diğer dinî topluluklarla eşit bir statüye kavuşacak.

Anlaşmanın taraflarca imzalanmadan önce, Sosyal Demokrat Parti’nin çoğunluğa sahip olduğu Belediye Meclisi’nde oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Hamburg’ta daha önce Katolik, Protestan ve Yahudi cemaatlerinin temsilcileri ile de benzer anlaşmalar imzalanmıştı.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’ndan Aziz Alsandemir, “Bu anlaşmanın Almanya ’da diğer eyaletler için de örnek teşkil etmesini umuyoruz” şeklinde konuştu.
İslam Kültür Merkezleri Birliği adına konuşan Murat Pırıldar ise söz konusu anlaşma ile “hukuki güvence ve şeffaflık” sağlandığının altını çizdi. Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) Zekariya Altuğ da bu anlaşmanın tarihi bir adım olduğunu belirterek, eyalette Müslümanların tanındığının bir işareti olduğunu vurguladı. Hamburg’da 130 bin dolayında Müslüman yaşıyor.

EŞİT HAK GÜVENCESİ
Müzakereleri 2007 yılından bu yana devam eden “Hak Eşitliği Anlaşması”, İslam î grupların haklarını güvence altına alıyor. Dini gereklerin yerine getirilmesinden, cenaze törenleri ve bayramlara kadar geniş bir alanda düzenlemeler içeren anlaşmada, hoşgörü, ayrımcılık yasağı ile devletin tüm din ve inançlara eşit mesafede durmasına ilişkin maddeler de bulunuyor.

Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) Zekariya Altuğ ve Sosyal Demokrat Partili Hamburg Senato ve Belediye Başkanı Olaf Scholz Anlaşma ile Sünni ve Alevi anlayışına sahip Müslümanların bayram günleri Hrıstiyanlık’taki tatil günleri ile eşit statüye kavuşturuluyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Müslüman öğrencilerin, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda okula devam zorunluluğu ortadan kalkacak.

Ayrıca çalışanların da bu günlerde izin alabilmesinin yolu açılacak. Devlet okullarındaki din derslerinin içeriğine ilişkin sorumluluğu ise Protestan Kilisesi ile Müslüman dernekleri arasında paylaştırılacak. Ancak taraflar din dersi konusunda beş yıllık bir deneme süresi konulması üzerinde mutabık kaldı.

Katolik ve Protestan kiliseleri de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Muhalefetteki Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi ise anlaşmayı desteklediklerini, ancak anlaşmanın nihaî halinde açıklığa kavuşturulması gereken noktalar olduğunu vurguladı.(dwtürkçe)

Radikal

Reklamlar