Temmuz 15

CAHİLİYE ŞİİRİNDE BAZI DİNİ MOTİFLER


Bu makalenin amacı cahiliye şiirinden örnekler vererek cahiliye Araplarının dini inançlarına açıklık getirmektir. İlk önce cahiliye şiiri ve önemi, cahiliye Araplarında din konularından başlıca bahsedilmiştir. Daha sonra o dönemin dini motiflerini yansıtan cahiliye şiirinden bazı örnekler verilmiştir. PDF dosyayı okumak için tıklayın