Temmuz 01

Muhammed putperest miydi değil miydi?


Muhammed, 40 yaşından önce putperest miydi? Evet. Kuran’dan alıntılar:
‘Ey Muhammed! Seni bir sapkın olarak bulup doğruya iletmedik mi?’ (Duha, 7)
‘…Sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin.’ (Şuara, 52)
Demek ki Muhammed, 40 yaşına gelinceye yani ‘peygamber’ oluncaya kadar Mekkelilerin dinindendi. O da Kabe’deki putlara tapıyordu. Amcası Ebu Talib’in ve Hatice’nin evinde aile putları vardı. Yani o da bir müşrikti.

Sonrası Kuran’da şöyle aktarılıyor:

‘Ey Muhammed! Sen şirk koşmadan, kendisinden başka ilah olmayan Allah’ın dinine yönel.’ (Rum, 30) 

Ey Muhammed! Tek olan Allah’a inanarak dine yönel; Allah’a şirk koşarak değil. Doğrudan Allah’a değil de sana ne yarar ve ne de zarar vermeyenleri Allah’a şirk koşarak yalvarma.’ (Yunus, 105-106)

Ey müşrikler! Bana Rabbimden apaçık kanıtlar geldikten sonra, sizin Allah’a şirk koşarak taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Bana kainatın Rabbi olan Alllah’a teslim olmam buyruldu.’ (Mümin, 66)

Müslümanların, önceki peygamberler gibi Muhammed’in de hiç hata yapmayıp günah işlemediğine inanmaları kendilerinin bileceği iş. Ama en azından yanıbaşında tek tanrılı Yahudi ve Hıristiyanlar varken, 40 yaşına kadar bunların farkına varmayıp putlara tapmasını nasıl açıklayacaklar acaba?

Muhammed’in 40 yaşına kadar müşrik olduğu kesindir.

Muhammed, Mekkeli Hanifler gibi tek Allah’a inanmış olsaydı, bunlar kendisine söylenir miydi?
Yukarıdaki ayetlerde ‘Sen hiç şirk koşmadın, aferin’ deniyor mu? Denmiyor.

(Meraklısına soru: Madem Hanifler tek Allah’a inanıyorlar, namaz kılıyor ve oruç tutuyorlardı; o zaman İslam diye yeni bir dine ne gerek vardı? Onların inancı pekala devam edebilirdi.)

Agnostik

Reklamlar