Daily Archives: 30 Nisan 2012

Nisan 30

Dindar Kürtler, Kürdistanî İslam Partisi kurmak için harekete geçti


Dindar Kürtler, Kürdistanî İslam Partisi kurmak için harekete geçti. Hedef, AK Parti’ye oy veren Kürtler. Parti muhafazakar Kürtlerin yaşamadığı İzmir’de olmayacak!

Nisan 30

Kıble-Shiva-Allah ilişkisi


Allah’ın orijinali Ay tanrıçasıdır. Adını bir kenara bırakırsak, kendisi tüm Aşya’nın ve eski Mısır’ın bereket, gıda, aş tanrıçasıdı. Aşya’ya bu ismi veren de odur. (Aşya: Aş diyarı. Bereket, bolluk ve gıda diyarı).

Nisan 30

KABE’NİN İBRAHİM TARAFINDAN YAPILDIĞI YALANI


Kuran-ı kerim’de yer alan büyük bir tarihi hatadır. Kabe’nin tarihi olarak ibrahim peygamber tarafından yapılmış olması imkansızdır.

Nisan 30

İSLAM ÖNCESİ ARAP ŞİİRİNDE BAZI DİNÎ MOTİFLER / ÖMER ÜNAL


Özet: Bu makalede, Câhiliye döneminin sonu, İslâmiyet’in ilk yıllarlına te­sadüf eden süreçte toplumda hakim olan inanç, duygu ve anlayışların ya­nında metafizik olayları değerlendirme ve hayata bakış gibi ana unsurların, özellikle Hanîfler denen grubun inanç prensiplerinin o günün şairleri tarafın­dan nasıl işlendiğini şiirlerinden örnekler vererek izah etmeye çalıştık.