Nisan 18

Puin, “Kuran Coğrafyası”na ait bulgularını anlatıyor!


Kuran hakkında günümüzün en büyük şukukçularından biri, Alman bilim adamı olan Gerd-Rudiger Puin‘dir. Puin, İslam Öncesi kaynakları tararken kendisini birden “Kuran Coğrafyası” içinde buldu. Onun bu konu hakkındaki çalışmaları ve bulguları özetle şöyledir: 

Sana palimpsestindeki teorileriyle büyük sansasyonlar yaratan Alman araştırmacı Dr. Gerd-R. Puin“Report” adlı programda Kuran hakkında,

“Kur’an’ın tamamı Hz. Muhammed zamanında bile anlaşılamayan metinlerin bir çeşit kokteylidir. Onların birçoğu, İslamın kendisinden bile daha eski, yüzlerce yıldır varolmalıdır.”

sözlerini söyledikten sonra, Kuran’ın Hz. Muhammed daha ortaya çıkmadan yazılmaya başlandığını ve zaman içinde yenilendiği tezini ileri sürdü. Fakat Puin’in esas ses getirecek teorisi, Kuran’ın İslam öncesi kaynaklardan beslendiğine ilişkin Kuran Coğrafyası’na ait bulguları idi. Kuran’da geçen “Es-sahab er-Rass (İyinin yoldaşları)” ile “Es-sahab el-Ayka (Dikenli çalıların yoldaşları)”kabilelerinin Arap geleneğine ait olmadığını söyleyen PuinPtolemy’nin haritası üzerinde çalışarak er-Rass’ın İslam öncesi Lübnan’da,el-Ayka’nın da M.S. 150’de Mısır’da Aswan bölgesinde yaşadığını ortaya çıkardı!!!

Puin sözkonusu bu bölgeler hakkında detaylı bilgileri Campus dergisinin bir yazarının “Tahmininizin ispatlanması mümkün gözüküyor mu?” sorusuna karşılık şöyle verirken, Kuran’da adı geçen “Akaba bis maskad” adlı yeni bir bulgusunu dile getiriyor:

“Bir örnekle açıklayayım. Kuran’da bazı yer isimlerinden bahsedilir. Mesela “errass (kurumuş su kaynağı, vaha)” anlamına gelir. Şimdi bir düşünün. Arabistan’da kaç tane kurumuş su kaynağı vardır? Sanıyorum, en azından 1000 tane. Nasıl bulunur bu yer? Kuran’da geçen ayette “kurumuş kaynaktaki insanları düşün. Onlar Allah’a boyun eğmediler.” şeklinde geçer. Kimdir bu insanlar? Bu kuruyan kaynak neresidir? Kuran coğrafyası vardır. Bu coğrafyayı anlatan haritalarda ilgili yerler gösterilir. Bu yerler İslam gelmeden önce varolan yerleşim yerleridir. Yine “Akaba bis maskad” geçer. Burası da bir yerleşim yeridir. Neresi olduğu bu haritalarda bulunabilir. Bu yerleşim yerleri İslam’dan önce varolan bölgelerdir. Kuran’a nereden intikal ettiği sorulması gereken sorudur…

Şu halde madem ki PuinPtolemy’nin haritası üzerinde çalışarak, er-Rass’ın İslam öncesi Lübnan’da ve el-Ayka’nın da M.S. 150’de Mısır’daki Aswan bölgesinde olduğunu ve Kuran’da adı geçen bir diğer yerleşim yerini “Akaba bis maskad” olarak keşfettiğine göre, bir“Kuran Coğrafyası” vardır. Bu durumda Kuran’da astronomiyle ilgili verilen ayetlerden yola çıkarsak bir “Kuran Astronomisi”nin de mevcut olması gerekir.

Upuat

Turan Dursun.com