Daily Archives: 09 Nisan 2012

Nisan 09

Libya Kuran’ı ile Arap Kuran’ı arasındaki farklar


Halife Ömerin oğlu şöyle demiştir: “Hiçbiriniz “Kuran’ın tümünü elimde tutyorum” demesin. Bilir misiniz ki, Kuran’ın (ayetlerinin) çoğu, yitip gitmiştir. Ama herhangi biriniz, “Kuran’dan ne kalmışsa (görünüşte ne varsa) o kadarını rlimde tutuyorum” desin. (Celaluddin Süyuti, el İtkan Fi Ulûmi’l-Kuran, 2/32).

Nisan 09

Kuran’dan çok daha eski eserler günümüze kadar gelmiş durumda ama Kuran yok..


Milattan 1500-2000 yıl önce, bir başka deyişle, Muhammed’den 1900-2400 yıl önce yaşamış olan eski Mısırlılar, yapmış oldukları piramitlerin duvarlarına ve papirüs adı verilen ve kağıt yerine kullanılan yapraklar üzerine kazıdıkları resim ve yazıları (hiyeroglif) ile kendi çağlarına bugün bile ışık tutuyorlar.  Bunlardan üç örnek aşağıda görülüyor: 

Nisan 09

Kuran’ın Orijinalleri Yakıldığı İçin Şimdi Yok


Kuran’ın ilk orijinali: Muhammed’in sağlığında iken Kuran’ı hem hafızlara ezberletiyor, hem de katiplerine küçük taşlar, deri, ağaç parçası, kemik gibi çeşitli nesnelere yazdırıyordu. Bu orijinal Kuran, bugün yeryüzünde yoktur. (Mehmet Akif’in yapmış olduğu Türkçe Kuran tercümesi de yakılmıştır).