Mart 22

1 cm yakın olursak yanarız 1 cm uzak olursak donarız yalanı


Dünya güneş etrafında elips şeklinde döner.

Dünya Güneş etrafında dönerken 2-3 Ocak’ta Güneşe en yakın konumda bulunmaktadır.Bu konuma günberi denir. Günberi’de Dünyanın güneşe olan uzaklığı 147 milyon km’dir. 

Dünya Güneş etrafında dönerken 3-4 Temmuzda Güneş’e en uzak konumda bulunmaktadır.Bu konuma günöte denilmektedir. Günöte’de ise Dünyanın Güneş’e olan uzaklığı 152 milyon km’dir.

1 cm yakın olsaydık yanardık veya 1 cm uzak olsaydık donardık diyorsun. Bu bile Tanrının olduğunun kanıtıymış. Aradaki fark 5 milyon KM. Ama bak doğru yanıyoruz ya da donuyoruz. Ağustos’ta gerçekten de sıcak oluyor. Aralık’ta da soğuk.

Cayfan

Reklamlar