Mart 21

Kadın derneği Kadın haklarına karşı!


Endonezya’da kadın-erkek eşitliğine yönelik bir düzenleme Müslüman kadın derneklerinin itirazıyla karşılaştı. Kadınlar “İslami kurallar çiğneniyor. Kadınların elinden anne olma hakkı alınıyor” diyerek isyan etti. 

.
Dünyada en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülke olan Endonezya’da kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlikleri bir nebze olsun düzeltecek yeni yasa taslağı beklenmedik bir yerden tepki aldı. Ülkede uzun zamandır tartışılan ve yakın bir tarihte meclise getirilmesi planlanan tasarı kadınların istediği kişiyle evlenebilme hakkı olduğunu ve miras paylaşımında kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca iş hayatında kadınlara ayrımcılık yapılmasını da yasaklıyor.

‘Geri çekilsin’

Ancak önceki gün ülkenin önde gelen altı İslami derneği ortak bir açıklama yaparak bu düzenlemelere karşı olduğunu duyurdu. Üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan Endonezya Müslüman Kadınlar Dayanışma Konseyi (BMO-IWI), Aisyiah, Muslimat NU gibi derneklerin yanısıra Endonezya Ulema Konseyi, Hizbut Tahrir Endonezya ve İslami Birlik Partisi (PUI), tasarıyla getirilen düzenlemelerin İslami kurallara aykırı olduğunu savundu. Dernekler, meclisin dini ve sosyal ilişkiler komitesi üyeleriyle yaptıkları görüşme sonrasında soz konusu tasarının geri çekilmesini istedi.

‘Miras eşit olmaz’

Açıklamada, tasarıda öngörülen “istenilen kişiyle evlenme hakkının” İslam hukukuna aykırı olduğu iddia edilerek “gelin ve damadın aynı dinden olması zorunluluğu” getirilmesi istendi. Ayrıca miras paylaşımında kadın ile erkeğin haklarının İslam dini tarafından “2’ye 1” olarak belirlendiği ve bunun değiştirilemeyeceği savunuldu. Ayrıca iş hayatıyla ilgili düzenlemelerin kadınları işyerlerine bağlayarak, “anne ve ev hanımı olmak” gibi haklarını ellerinden aldığı iddia edildi.

Haber.gazetevatan.com